Gıda Sektörü

Gıda sektöründe sıcaklık, nem, hava kalitesi gibi birçok parametrede ölçüm güvenliği ve kayıt sistemleri.

İklimlendirme ve Tesisat Sektörü

Tesisat sektöründe performansı kontrol altında tutmak için birebir.

Isıtma-Soğutma Sektörü

Isıtma-soğutma sektöründe termodinamik yasalarından sapmayın.

Otel Sektörü

Otellerde sıcaklık, nem ve kızartma yağı kalitesi ölçme gibi üst seviye kalite-kontrol ihtiyaçlarınız için doğru seçim.

EVD / EKB Sektörü

Enerji verimliliğini doğru hesaplamak için tüm kaçakları görmeniz gerekir.

ISGB / Çevre Analiz Laboratuvar Sektörü

Çevreyi kirletmenin sınırlarını aşmamak için doğru ölçümler almak gerekir.

Online Veri İzleme Sistemleri

Kompleks ölçümleriniz bir cihazda kaydedilip kontrol altında tutulabilir. Size sadece raporları incelemek kalır.