Enerji verimliliği denetimi için ölçüm çözümleri

Bina teknolojisi alanında farklı tipte ölçüm çözümleri bir yandan binaların sorunları keşfetmek için (binadaki nem, küf, ısı köprüleri) diğer yandan optimizasyon potansiyeli için (enerji denetimi) size yardımcı olur.

Termografiyi kullanarak sıcaklıkların görselleştirildiği alanlar işinizi kolaylaştırır. Örneğin; Bina termografisinde, bir Testo termal kamera, termal köprüler ve yapısal kusurları tespit etmenize yardımcı olur.

Enerji verimliliği nedir?

Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

 

Niçin enerjiyi verimli kullanmalıyız?

Enerjinin fazla kullanılması sonucunda;
• Doğal kaynaklar hızla tükenmekte
• Çevre kirlenmekte
• Enerji için yüksek miktarda para ödemekteyiz

Binalardaki ısı kaçaklarını kolayca görün
Basınçlı hava üretimi maliyettir
Yanma verimi performans demektir