Çevre Kirliliği

Emisyonlardan kaynaklanan çevre kirliliği sır değildir. Aslında, kirlilikteki artış nedeniyle son yıllarda daha fazla sorunun yaşandığı da bir gerçektir. Sorumluluk alanlarındaki emisyonları kontrol altında tutmakla görevli olanlar için burada kılavuz ilkeler bulunmaktadır.

Ancak bunu yapmak için elinizde bir emisyon ölçüm cihazı olması gerekir. Modern teknik özellikleri sayesinde, özel baca gazı analiz cihazı, az miktarda kirliliği bile kaydetme ve böylece ayrıntılı değerler elde etme kapasitesine sahiptir. Cihazlar, özellikle sanayi sektöründe pratik birer destek ünitesidir. Kullanışlılıkları ve mükemmel ekipmanlara sahip olmaları nedeniyle kolaylıkla kullanılır ve analiz edebileceğiniz çok hassas ölçüm değerleri sunarlar.

İç Ortam Hava Kalitesi

Eğer konfor ve IAQ (İç Hava Kalitesi) ölçülecekse, basit ölçüm cihazlarının yapacakları sınırlıdır. Çünkü odadaki konfor seviyesi ile ilgili anlamlı yorumlar yapabilmeniz için; sıcaklık, hava akış hızı, hava nemi ve CO2 gibi parametrelerin ölçümünün yapılması gerekir. Parametrelerin kaydının yanı sıra analizi ve dokümantasyonu için işinizi kolaylaştıracak bir çok fonksiyonlu cihazınız olmalıdır.

Çevre kirliliğini en aza indirebilmek için doğru ölçüm yapın
CO ve CO₂ salınımını kontrol altında tutun
İş yerinde termal konfor ölçümü