Testo Saveris - Restoran

Ölçüm teknolojisi: Kesintisiz, esnek ve otomatik

Yenilikçi ölçüm teknolojisi, Testo’nun başarısının temellerini oluşturmaktadır. Bu nedenle testo Saveris Restaurant ile donanımın hassasiyetine ve güvenilirliğine güvenebilirsiniz:

  • Kontrol Ünitesi, çözümün merkezi bileşenidir. Tüm ölçüm değerleri toplanır, süreçler boyunca yol gösterir, alarmları ve düzeltici önlemleri iletir.
  • Çok yönlü konfigürasyon seçeneklerine sahip portatif ölçüm cihazları ve kablosuz ölçüm değeri transferli sağlam WLAN kayıt cihazları değerleri kaydeder.
  • Tüm veriler Bulut (Cloud)’ta güvenli bir şekilde saklanır ve senkronize edilir.
  • Sistemin tüm sıcaklık ve TPM probları için uluslararası uygulanabilir.
  • Saniyeler içinde kolayca prob değişimi.
  • Bluetooth ile kablosuz olarak ölçüm verilerinin Kontrol Ünitesine transferi.